Stöd & Omsorg

En av kommunens viktigaste uppgifter att se till att alla som bor i Övertorneå får den hjälp de behöver för att kunna leva ett självständigt liv med god kvalité. De allra flesta av de sociala verksamheterna har kommunen valt att samla inom socialtjänsten som ansvarar för omsorg för äldre och funktionshindrade samt rådgivning, behandling och stöd till barn, ungdomar och vuxna.

Orsaken till att man behöver stöd kan bero på många olika saker. Man kanske hamnar i en ekonomiskt besvärlig situation eller får problem med alkohol- eller annat drogmissbruk. Det kan även handla om att man utsatts för våld eller andra former av övergrepp. Det kan också vara så att man känner oro för någon närstående som av olika anledningar riskerar att fara illa.

Peter Juntti Socialchef
076-131 55 48 | peter.juntti@overtornea.se

Sandra Jaako IFO-chef
0927-721 39 | sandra.jaako@overtornea.se

Soc-jouren mån-fre kl 07:30-16:00
0927-720 25 

Omsorgspersonal har skyddshandskar på sig och håller händerna i hjärtform.
Alkohol och droger
Arbetsmarknad och integration
Barn, ungdom och familj
Ekonomisk hjälp och stöd
Funktionsnedsättning
Äldreomsorg
Anhörigstöd

E-tjänster

Söka hemtjänst och serviceinsatser i hemmet
Ansökan om försörjningsstöd

Blanketter för stöd och omsorg

Orosanmälan vuxna
Orosanmalan barn ungdom
Blankett för ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL)
Ansökan om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Ansökan till överförmyndare
Ansökan om ekonomiskt bistånd

Akut social hjälp

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns hjälp eller stöd inom olika områden. Här hittar du viktiga telefonnummer och länkar.

Socialjour
För att komma i kontakt med socialjouren på kvällar och helger måste du gå via telefonnummer 112. De kopplar därefter dig vidare. Ring även 112 vid akuta situationer där det finns risk för liv och hälsa.

SOS Alarm, telefon: 112
När man är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp.
Polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning. Öppet dygnet runt.

Sjukvårdsrådgivningen, telefon: 1177
Ring 1177 dygnet runt, för råd om vård. Man får svar på om det är något man själv kan göra eller om man behöver komma till sjuksköterska eller läkare.

Giftinformation
Telefon: 112 vid förgiftning
08-331231 i mindre brådskande fall.

Giftinformationen svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud. Telefonrådgivningen är tillgänglig, dygnet runt – året runt, för allmänheten och sjukvården i hela landet.

Kvinnofridslinjen, telefon: 020-50 50 50
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Barnens hjälptelefon, telefon: 116 111
Till BRIS barnens hjälptelefon kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på våra telefoner. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Behöver du mer hjälp av oss, be att få prata med ett BRIS-ombud.

BRIS Vuxentelefon – om barn, telefon: 077-150 50 50
Hit är alla vuxna välkomna att ringa anonymt för att prata om vad som helst. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Du kan vara anonym.

Röda Korsets telefonjour, telefon: 0771-900 800 (alla dagar klockan 14-22)
Saknar du någon att prata med? Livet skiftar. Vi kan alla hamna i situationer när vi tappar fotfästet, känner oss ledsna eller oroliga och behöver någon att prata med.

Jourhavande kompis, telefon: 020-222 444
Du är aldrig så ensam som du kanske känner dig ibland. Du som är under 25 år kan ringa Röda Korsets jourhavande kompis och prata om det där som du inte vill eller vågar ta upp med någon annan.
Tider: måndag-fredag klockan 18-22 och lördag-söndag klockan 14-18.

Polisen
För ärenden som inte är akuta.
Telefon: 114 14

Personligt ombud i Östra Norrbotten
Personlig ombud är ett kostnadsfritt och frivilligt stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Personligt ombud vänder sig till personer 18 år och äldre, som bor i Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå kommuner.

Sidan publicerades första gången: 2022-09-29

Sidan uppdaterades senast: 2023-07-25