Övertorneå kommun börjar mäta invånarnas mående veckovis

19 september 2023

Övertorneå kommun har genom ett samarbete med näringslivet börjat följa hur människor som bor i kommunen mår varje vecka. Mätningen kommer ge ett värdefullt nytt nyckeltal som underlag till beslut i kommunen.

För Övertorneå kommun är det viktigaste att invånarna mår bra. För att säkerställa att de beslut som kommunen tar leder till ett bättre mående, har kommunen tillsammans med ett tiotal företag i Övertorneå börjat mäta måendet veckovis bland medarbetare.

– Ett av de viktigaste uppdragen för en kommun är att bidra till invånarnas livskvalitet. Vi har länge haft ekonomiska nyckeltal men insåg att vi saknar ett sätt att följa det viktigaste av allt – hur våra invånare faktiskt mår. Om vi inte vet hur Övertorneåborna mår, kan vi omöjligt säga om våra insatser ger den effekt vi önskar, säger Anna Andersson, kommundirektör Övertorneå kommun.

Medarbetare på ett flertal företag verksamma i kommunen samt enheter på Övertorneå kommun kommer genom verktyget Howdo svara på frågan “Hur var din vecka?” varje fredag. Även en idrottsförening deltar i piloten. Övertorneå kommun kommer varje månad få en helt anonymiserad sammanställning av måendet i kommunen som kan användas till att få en nulägesbild över måendet och visa trender på en övergripande nivå. Initiativet innebär också möjligheter till mer direkta positiva effekter på respektive arbetsplats, där ledare med personalansvar på företagen och kommunens avdelningar direkt får en notis om någon inte mår bra.

– Våra medarbetare är det viktigaste vi har. Nu har vi fått ett verktyg till som hjälper oss att systematiskt och frekvent följa hur våra medarbetare mår samtidigt som det ger oss ett nytt viktigt nyckeltal för vårt företag. Det är extra roligt att vi göra detta i tillsammans och att vi kan göra skillnad för alla Övertorneåbor, säger Leif Lahti direktör på Utbildning Nord, en av kommunens större arbetsgivare.

– Företag har kommit långt i att sätta nyckeltal för det fysiska måendet, men många saknar fortfarande ett systematiskt sätt att följa även det upplevda måendet, trots att vi vet att det är den psykosociala ohälsan som ökar. Det är underbart att se att en hel kommun tar de mjuka frågorna på allvar och jobbar tillsammans för att öppna upp och våga prata om hur vi mår, säger Julie Ottesen Aronowitsch, VD på Howdo.

Övertorneås nya initiativ för ett bättre mående möjliggörs tack vare North Sweden Green Deal – ett projekt som utforskar nya vägar för att bygga framtidens hållbara Norrbotten.

– Övertorneå kommer troligtvis vara en av de första kommunerna i världen att varje vecka mäta måendet bland våra invånare. Det sänder en tydlig signal att Övertorneå prioriterar de mjuka värdena som höjer människors livskvalitet och välbefinnande. Något som vi hoppas attraherar både individer och företag flytta till Övertorneå, säger Stina Almqvist, Projektledare North Sweden Green Deal – Attraktion och kompetens.

Fakta North Sweden Green Deal – Attraktion
North Sweden Green Deal (NSGD) är ett initiativ för att säkerställa en hållbar samhällsomställning. Det övergripande målet är ökad inflyttning till Norrbotten. Projektet stöttar Norrbottens 14 kommuner i arbetet med att bygga upp mottagarkapacitet och attraktionskraft för att regionen ska växa med fler invånare. Projektet har varit banbrytande genom att arbeta med innovativa processer och metoder för att söka nya vägval och förändrade arbetssätt, där användarens behov och drivkrafter står i fokus. Vi kallar detta för en social innovation.

NSGD drivs av Region Norrbotten och Region Västerbotten tillsammans med en mängd andra aktörer. Det finansieras av Europeiska regionalfonden (ERUF). Projekttid april 2022 – oktober 2023. Projektet är en del av EUs Green Deal. NSGDs totalbudget är 112 500 000 kr (60 000 000 kr för Norrbotten och 52 500 000 kr för Västerbotten) och finansieras med 50 % från Regionalfonden för Övre Norrland (ERUF-medel) och med 50 % från de båda Regionerna samt Skellefteå kommun.

Läs mer på https://utvecklanorrbotten.se/projektstod/north-sweden-green-deal-projektbeskrivning/

Fakta Howdo
Howdo är ett digitalt verktyg som hjälper företag att följa medarbetarnas mående över tid genom att ställa frågan ”Hur var din vecka?” en gång per vecka. Genom att synliggöra måendet kan ledare och medarbetare tillsammans skapa en hållbar arbetsplats och förebygga ohälsa. www.howdo.se

Vid frågor, vänligen kontakta:
Anna Andersson, kommundirektör Övertorneå kommun
anna.andersson@overtornea.se
070-509 67 59

Kontakt för mer info om North Sweden Green Deal
Stina Almkvist, Projektledare för North Sweden Green Deal – Attraktion och Kompetens
stina.almkvist@norrbotten.se
072-726 66 50

Kontakt för mer info om Howdo:
Julie Ottesen Aronowitsch, VD Howdo
julie@howdo.se
073-518 37 29

Övertorneå kommun har genom ett samarbete med näringslivet börjat följa hur människor som bor i kommunen mår varje vecka. Mätningen kommer ge ett värdefullt nytt nyckeltal som underlag till beslut i kommunen.

För Övertorneå kommun är det viktigaste att invånarna mår bra. För att säkerställa att de beslut som kommunen tar leder till ett bättre mående, har kommunen tillsammans med ett tiotal företag i Övertorneå börjat mäta måendet veckovis bland medarbetare.

– Ett av de viktigaste uppdragen för en kommun är att bidra till invånarnas livskvalitet. Vi har länge haft ekonomiska nyckeltal men insåg att vi saknar ett sätt att följa det viktigaste av allt – hur våra invånare faktiskt mår. Om vi inte vet hur Övertorneåborna mår, kan vi omöjligt säga om våra insatser ger den effekt vi önskar, säger Anna Andersson, kommundirektör Övertorneå kommun.

Medarbetare på ett flertal företag verksamma i kommunen samt enheter på Övertorneå kommun kommer genom verktyget Howdo svara på frågan “Hur var din vecka?” varje fredag. Även en idrottsförening deltar i piloten. Övertorneå kommun kommer varje månad få en helt anonymiserad sammanställning av måendet i kommunen som kan användas till att få en nulägesbild över måendet och visa trender på en övergripande nivå. Initiativet innebär också möjligheter till mer direkta positiva effekter på respektive arbetsplats, där ledare med personalansvar på företagen och kommunens avdelningar direkt får en notis om någon inte mår bra.

– Våra medarbetare är det viktigaste vi har. Nu har vi fått ett verktyg till som hjälper oss att systematiskt och frekvent följa hur våra medarbetare mår samtidigt som det ger oss ett nytt viktigt nyckeltal för vårt företag. Det är extra roligt att vi göra detta i tillsammans och att vi kan göra skillnad för alla Övertorneåbor, säger Leif Lahti direktör på Utbildning Nord, en av kommunens större arbetsgivare.

– Företag har kommit långt i att sätta nyckeltal för det fysiska måendet, men många saknar fortfarande ett systematiskt sätt att följa även det upplevda måendet, trots att vi vet att det är den psykosociala ohälsan som ökar. Det är underbart att se att en hel kommun tar de mjuka frågorna på allvar och jobbar tillsammans för att öppna upp och våga prata om hur vi mår, säger Julie Ottesen Aronowitsch, VD på Howdo.

Övertorneås nya initiativ för ett bättre mående möjliggörs tack vare North Sweden Green Deal – ett projekt som utforskar nya vägar för att bygga framtidens hållbara Norrbotten.

– Övertorneå kommer troligtvis vara en av de första kommunerna i världen att varje vecka mäta måendet bland våra invånare. Det sänder en tydlig signal att Övertorneå prioriterar de mjuka värdena som höjer människors livskvalitet och välbefinnande. Något som vi hoppas attraherar både individer och företag flytta till Övertorneå, säger Stina Almqvist, Projektledare North Sweden Green Deal – Attraktion och kompetens.

Fakta North Sweden Green Deal – Attraktion
North Sweden Green Deal (NSGD) är ett initiativ för att säkerställa en hållbar samhällsomställning. Det övergripande målet är ökad inflyttning till Norrbotten. Projektet stöttar Norrbottens 14 kommuner i arbetet med att bygga upp mottagarkapacitet och attraktionskraft för att regionen ska växa med fler invånare. Projektet har varit banbrytande genom att arbeta med innovativa processer och metoder för att söka nya vägval och förändrade arbetssätt, där användarens behov och drivkrafter står i fokus. Vi kallar detta för en social innovation.

NSGD drivs av Region Norrbotten och Region Västerbotten tillsammans med en mängd andra aktörer. Det finansieras av Europeiska regionalfonden (ERUF). Projekttid april 2022 – oktober 2023. Projektet är en del av EUs Green Deal. NSGDs totalbudget är 112 500 000 kr (60 000 000 kr för Norrbotten och 52 500 000 kr för Västerbotten) och finansieras med 50 % från Regionalfonden för Övre Norrland (ERUF-medel) och med 50 % från de båda Regionerna samt Skellefteå kommun.

Läs mer på https://utvecklanorrbotten.se/projektstod/north-sweden-green-deal-projektbeskrivning/

Fakta Howdo
Howdo är ett digitalt verktyg som hjälper företag att följa medarbetarnas mående över tid genom att ställa frågan ”Hur var din vecka?” en gång per vecka. Genom att synliggöra måendet kan ledare och medarbetare tillsammans skapa en hållbar arbetsplats och förebygga ohälsa. www.howdo.se

Vid frågor, vänligen kontakta:
Anna Andersson, kommundirektör Övertorneå kommun
anna.andersson@overtornea.se
070-509 67 59

Kontakt för mer info om North Sweden Green Deal
Stina Almkvist, Projektledare för North Sweden Green Deal – Attraktion och Kompetens
stina.almkvist@norrbotten.se
072-726 66 50

Kontakt för mer info om Howdo:
Julie Ottesen Aronowitsch, VD Howdo
julie@howdo.se
073-518 37 29

Pressbilder

Klicka på bild för att se högupplöst version.

Utsikt över Övertorneå

Utsikt över Övertorneå
Foto: Linnéa Isaksson / Follow the sun photography

Anna Andersson
Kommundirektör Övertorneå kommun
Foto: Lisa Björk

Leif Lahti
Direktör, Utbildning Nord
Foto: Lisa Björk

Stina Almkvist
Projektledare North Sweden Green Deal
Foto: Andreas Almkvist

Anna Andersson
Kommundirektör Övertorneå kommun
Foto: Ida Brännström

Anna Andersson
Kommundirektör Övertorneå kommun
Foto: Ida Brännström

Anna Andersson
Kommundirektör Övertorneå kommun
Foto: Lisa Björk

Sidan publicerades första gången: 2023-09-18

Sidan uppdaterades senast: 2023-09-21