• 2023-09-20

  Socialnämnden kallas till sammanträde: Tid: Onsdag 27 september 2023. kl 09.00 Plats: Förvaltningsbyggnaden Läs dagordningen som pdf här:Kallelse socialnämnden 230927

  Läs mer
 • 2023-05-10

  Socialnämnden kallas till sammanträde: Tid: onsdag 17 maj 2023. kl 08:30 Plats: Förvaltningsbyggnaden Läs dagordningen som pdf här: Kallelse till socialnämnd 230517

  Läs mer
 • 2023-03-17

  Socialnämnden kallas till sammanträde: Tid: onsdag 22 mars 2023. kl 09:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden Läs dagordningen som pdf här:Sn 230322

  Läs mer
 • 2023-01-28

  Socialnämnden kallas till sammanträde för handläggning av nedan upptagna ärenden: Tid: onsdag 18 januari 2023. kl 09:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden Läs dagordningen som pdf här: socialnamnden-18-januari-2023

  Läs mer