Inför och under en värmebölja

I sommar finns det enligt flera meteorologer en risk för värmebölja. Värmeböljor kan orsaka obehag både för yngre och äldre, öka brandrisken eller orsaka vattenbrist med ransonering som en följd.

Att vara förberedd på vilka risker som finns med en värmebölja kan göra stor skillnad. Här har vi samlat några tips på hur man kan förbereda sig och hur man bör agera under en värmebölja.

Håll dig sval

Under en värmebölja är det viktigt att hålla sig sval för att undvika obehag eller hälsorelaterade problem.

Har du möjlighet kan det vara värt installera markiser eller jalusier hemma eller hänga upp persienner eller gardiner som skydd mot solen. Det finns även solfilm att montera på rutor som minskar solens påverkan på inomhustemperaturen.

Att köpa en fläkt, rumskylare eller luftkonditionering kan underlätta för många. tänk på att det inte alltid är säkert att det finns att köpa under en pågående värmebölja.

Ha vatten hemma i dunk eller flaskor

Att ha tillgång till vatten är oerhört viktigt. Därför är det viktigt att ha en plan för att kunna ordna vatten i alla lägen. Med några dunkar, en vanlig frys och möjlighet att koka ditt vatten kommer du långt.

Ett smart sätt att förbereda sig är att frysa in vatten i PET-flaskor. Flaskorna fungerar då både som reservdricksvatten och som kylklampar i frysen under längre strömavbrott. Kom ihåg att inte fylla flaskorna ända upp, då spricker de när vattnet fryser.

Har du möjlighet att skaffa ett par dunkar som du fyller upp med vatten kan det vara bra att köpa en sort med tappkran.

Förvara vattnet mörkt och kallare än rumstemperatur så håller det sig fräscht längre.

Förbereda dig på bevattningsförbud

Under långa varma perioder kan bevattningsförbud införas för att vattnet ska räcka till till mat, dryck och personlig hygien.

Om bevattningsförbud införs får man inte använda kommunalt kranvatten till exempelvis vattenspridare eftersom de kan förbruka flera hundra liter i timmen och riskerar att människor blir utan dricksvatten.

Tips för hur du tar hand om din trädgård under bevattningsförbud:

 • Spara regnvatten från stuprör i en tunna att vattna med. en tunna med lock är bra för att förhindra att djur ramlar ner i den och hindrar även vattnet från att avdunsta.
 • Vattna antingen tidig morgon, på kvällen eller på natten, då gör vattnet mest nytta
 • Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar.
 • Använd täckodling för att minska vattenavdunstningen i marken.

Här kan du läsa mer om vattenbrist och bevattningsförbud: www.krisinformation.se/detta-kan-handa/vattenbrist

Vad menas med värmebölja?

Värmebölja används vanligen som ett begrepp för en längre period med höga dagstemperaturer. I framtiden kan värmeböljor inträffa betydligt oftare i Sverige jämfört med i dag. 

Vad som kan betraktas som höga dagstemperaturer varierar stort mellan olika länder och klimat och även i Sverige förekommer flera olika definitioner och begrepp: 

 1. Värmebölja enligt klimatologisk definition lyder ”en sammanhängande period då dygnets högsta temperatur är minst 25.0°C minst fem dagar i sträck”
 2.  I SMHIs handbok ”Väderspråket” definieras värmebölja som en period med minst fem dagar i sträck med en högsta dagstemperatur på minst 25°. I fjällkedjan och nordligaste Sverige öster om fjällkedjan kan man acceptera dagstemperaturer något under 25° och ändå kalla det för värmebölja. 
 1. Om vissa kriterier är uppfyllda kan SMHI utfärda meddelande eller varning på gul eller orange nivå för höga temperaturer.Läs mer om SMHI:s varningssystem för höga temperaturer här: https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/varningar-och-meddelanden/varningstyper/varning-for-hoga-temperaturer-1.169218 

Ökad risk för bränder, vattenbrist och elstörningar 

Vid värmebölja ökar brandrisken. Släckningsarbete och räddning kan kräva stora resurser och bränderna orsakar i sig utsläpp av sot och gaser.

Vid långvarig torka kan det bli risk för vattenbrist, då grundvattennivåerna minskar eller torkar ut helt.

Belastningen på elförsörjningen ökar också vid höga temperaturer eftersom kraftverk och serverhallar måste kylas.  


Håll dig informerad 

Det viktigt att du följer väderprognoserna från SMHI och lokala nyheter. Där brukar varningar läsas upp. 

113 13 är Sveriges krisinformationsnummer, och hit kan du ringa för att få information om värmeböljan lett till en allvarlig kris i samhället.

Skulle det bli aktuellt med eldningsförbud eller vattningsförbud lägger vi upp information på www.overtornea.se om detta. 

Påverkas elförsörjning vänder du dig till ditt energibolag för att hitta information.

Övertorneå kommun kan komma att göra utskick via sms till drabbade områden, för att få dessa sms behöver du vara folkbokförd på en adress i det område som berörs. Har du en jobbmobil eller är folkbokförd på annan ort kan du anmäla dig för att få dessa sms-utskick här: www.overtornea.se/sms   


Riskgrupper vid värmebölja 

Ihållande värme kan medföra olika stora risker för olika individer beroende på deras hälsotillstånd. Riskgrupperna vid värmebölja är: 

 • Äldre 
 • Kroniskt sjuka 
 • Personer med funktionsnedsättning 
 • Små barn och gravida 
 • Personer som tar vissa mediciner som påverkar kroppens förmåga att anpassa kroppsvärme och vätskebalans, till exempel vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel och neuroleptika. 

Så tar du hand om dig i värmen: 

 • Var uppmärksam på temperaturen inomhus
  Risken för hälsoproblem ökar när temperaturen stiger inomhus.
 • Drick mer vatten
  Vänta inte på att du blir törstig. Ät vätskerik mat som till exempel grönsaker och frukt. Undvik stora mängder söta drycker och alkohol. Tänk på att personer i din närhet kan behöva hjälp med att dricka.
 • Ordna en sval miljö
  Använd gardiner, persienner och markiser. Försök att vara på den svalaste platsen i bostaden. Vädra på natten när det är svalt.
 • Svalka dig
  En kall dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Använd löst sittande kläder i naturmaterial, de är svalare än åtsittande syntetkläder. 
 • Ta det lugnt
  Undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar.
 • Var uppmärksam på kroppens varningssignaler
  Varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls, andningsfrekvens och nytillkommen yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på vätskebrist. 
 • Förvara läkemedel rätt
  Vissa mediciner ska förvaras svalare än 25 grader eller i kylskåp. Läs instruktionerna på förpackningen. Du kan alltid fråga på ett apotek om förvaring av läkemedel.
 • Lämna inte handsprit i bilen
  Handsprit innehåller alkohol och är mycket brandfarligt. Detta i kombination med en gnista eller låga kan orsaka en brand. Gnistor kan uppstå när man till exempel öppnar eller stänger bildörrar. 

Viktiga länkar:  

Krisinformations sidor: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/hoga-temperaturer  

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/vid-personskador/vatskebrist-och-uttorkning
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/vattenbrist  

SMHIs varningssida: https://www.smhi.se/vader/varningar-och-brandrisk/varningar-och-meddelanden/varningar  

1177 – vätskebrist och uttorkning https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/mage-och-tarm/magsjuka-och-krakningar/uttorkning/  

 

Helleaalto

Mikä on helleaalto?

Helleaalto-termiä käytettään yleensä pitkittyneestä, joskus muutamia viikkoja kestävästä kuumasta säästä. Tulevaisuudessa helteet todennäköisesti lisääntyvät Ruotsissa, sillä kuuma sää yleistyy ja voimistuu ilmastonmuutoksen takia.

Se mitä voidaan pitää kuumana säänä, vaihtelee suuresti eri maiden ja ilmastojen välillä. Jopa Ruotsissa on useita eri määritelmiä:

 1. Helleaalto on ilmastotieteen mukaan ”jatkuva ajanjakso, jolloin korkein vuorokausilämpötila on vähintään 25,0 °C vähintään viiden peräkkäisen päivän aikana”.
 2. SMHI:n käsikirjassa ”Väderspråket” helleaalto-termiä käytetään, kun vuorokausilämpötila on vähintään 25,0 °C, vähintään viiden peräkkäisen päivän aikana. Vuoristossa ja Pohjois-Ruotsissa voi hieman alle 25° lämpötiloja kutsua helleaalloksi.
 3. Jos tietyt kriteerit täyttyvät, SMHI voi antaa korkeista lämpötiloista keltaisen tai oranssin varoituksen.

Lisätietoja SMHI:n varoitusjärjestelmästä löytyy heidän kotisivultaan: https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/varningar-och-meddelanden/varningstyper/varning-for-hoga-temperaturer-1.169218

Helleaalto voi lisätä tulipalojen, vesipulan ja sähkökatkojen riskiä

Helteen aikana tulipalon vaara kasvaa. Sammutustyöt ja pelastustyöt voivat vaatia suuria resursseja ja tulipalot itsessään aiheuttavat noki- ja kaasupäästöjä.

Pitkittyneen kuivuuden aikana voi olla pula vedestä, koska pohjaveden pinnat laskevat tai kuivuvat kokonaan.

Myös sähkönjakelun kuormitus kasvaa korkeissa lämpötiloissa, koska voimalaitoksia on jäähdytettävä.

Valmistaudu kastelukieltoon

Jos kastelukielto otetaan käyttöön, ei esimerkiksi saa käyttää kunnallista vesijohtovettä sadettimiin. Ne voivat kuluttaa useita satoja litroja tunnissa ja vaarana on, että ihmiset jäävät ilman juomavettä.

Vinkkejä puutarhan hoitoon kastelukiellon aikana:

 • Säästä sadevesi syöksyputkista, vaikka tynnyrissä ja käytä sitä kastelemaan puutarhaa.
 • Kastele joko aikaisin aamulla, illalla tai yöllä, silloin vedestä on eniten hyötyä.
 • Aseta ruukut, joissa on herkkiä kasveja, varjoisiin paikkoihin.
 • Peitä kasvit vähentääksesi veden haihtumista maaperässä

Täältä voit lukea lisää vesipulasta ja kastelukielloista: www.krisinformation.se/detta-kan-handa/vattenbrist

Seuraa tilannetta
On tärkeää seurata SMHI:n sääennusteita ja paikallisia uutisia. Varoitukset luetaan yleensä siellä.

113 13 on Ruotsin kriisineuvontanumero, johon voit soittaa saadaksesi tietoa helteestä, jos se on aiheuttanut vakavaan yhteiskunnalliseen kriisiin.

Helleaalto voi aiheuttaa ruohikko- ja metsäpalojen vaaran ja kastelukiellon. Laitamme silloin lisätietoa kotisivullemme: www.overtornea.se

Jos helle vaikuttaa sähkön saantiin, ota yhteyttä energiayhtiöösi saadaksesi lisätietoja.

Övertorneån kunta voi lähettää lisätietoa tekstiviestillä vaikutusalueille. Näiden tekstiviestien vastaanottaminen edellyttää rekisteröitymistä kyseisellä alueella olevaan osoitteeseen. Jos sinulla on työpuhelin tai olet rekisteröitynyt muuhun paikkakuntaan, voit rekisteröityä vastaanottamaan tekstiviestejä täältä: www.overtornea.se/sms

Riskiryhmät helleaallon aikana

Pitkittyneiden lämpimien jaksojen, eli helleaaltojen aikana vakavien terveyshaittojen riski lisääntyy voimakkaasti. Riskiryhmät helleaallon aikana ovat:

 • Vanhukset
 • Kroonisesti sairaat
 • Vammaiset
 • Pienet lapset ja raskaana olevat
 • Henkilöt, jotka käyttävät tiettyjä lääkkeitä, jotka vaikuttavat kehon kykyyn säätää kehon lämpöä ja nestetasapainoa

Näin pidät huolta itsestäsi helteellä:

 • Kiinnitä huomiota sisälämpötilaan
  Terveysongelmien riskit kasvavat, jos sisätilojen lämpötila nousee.
 • Juo enemmän vettä
  Älä odota janoa. Syö runsaasti nestemäisiä ruokia, kuten vihanneksia ja hedelmiä. Vältä suuria määriä sokeripitoisia juomia ja alkoholia. Muista, että läheiset saattavat tarvita apua juomisen kanssa.
 • Järjestä viileä ympäristö
  Huolehdi, että saat ikkunat suojattua paahteelta. Yritä olla kodin viileimmässä paikassa. Tuuleta yöllä, kun on viileää.
 • Jäähdytä itseäsi
  Kylmä suihku on tehokkain keino. Märkä pyyhe voi olla vaihtoehto. Käytä löysiä vaateita.
 • Ota rennosti
  Vältä fyysistä rasitusta vuorokauden kuumimpina aikoina.
 • Opettele tunnistamaan lämpösairauksien oireet
  Varoitusmerkkejä voivat olla kohonnut ruumiinlämpö, ​​pulssi, hengitystiheys, huimaus ja epänormaali väsymys. Suun kuivuminen ja virtsan väheneminen voivat olla merkkejä kuivumisesta.
 • Tarkista lääkkeiden säilytyksen liittyvät ohjeet
  Jotkut lääkkeet on säilytettävä kylmässä. Voit aina kysyä lääkkeiden säilytyksestä apteekista.
 • Älä jätä käsidesiä autoon
  Käsidesi on erittäin syttyvää. Tämä yhdessä kipinän tai liekkien kanssa voi aiheuttaa tulipalon. Kipinöitä voi syntyä, kun esimerkiksi avaat tai suljet auton ovia.

Tärkeät linkit 

Krisinformations sidor: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/hoga-temperaturer

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/vid-personskador/vatskebrist-och-uttorkning
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/vattenbrist

SMHIs varningssida: https://www.smhi.se/vader/varningar-och-brandrisk/varningar-och-meddelanden/varningar

1177 – vätskebrist och uttorkning https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/mage-och-tarm/magsjuka-och-krakningar/uttorkning/

Sidan publicerades första gången: 2023-06-01

Sidan uppdaterades senast: 2023-06-02