Vi vill uppmana anhöriga till personer med hemtjänst och hemsjukvård i översvämningsdrabbade områden att hålla lite extra kontakt med era närstående under kommande dagar. Om vägar svämmas över kan hemtjänst och hemsjukvård ha svårt att komma fram i vanlig tid. Att ha anhöriga i närheten är en stor trygghet för många när läget är osäkert.

Har du frågor är du välkommen att kontakta våra områdeschefer
Norra delen av kommunen: Kaisu Eero 070 628 09 15
Södra delen av kommunen: Lotta Mäki 070 628 01 62