Snösmältning i samband med kraftig regn har orsakat höga flöden. Kulmen väntas kring helgen av vecka 20.

Typ av varning
Gul – Höga flöden

Hur kan det påverka mig?
Höga strömhastigheter i vattendragen.
Flöden som uppstår i genomsnitt vart 5:e till 25:e år.

När?
17 maj kl. 11.07 och tills vidare

Var?
Torneälven nedströms sammanflöde med Muonioälven och ner till Pello

Kommentar
Höga flöden från mindre vattendrag högre upp i systemet rör sig nedströms huvudfåran.

Läs mer
Följ SMHI:s meddelanden och varningar här: www.smhi.se/vader/varningar-och-brandrisk/varningar-och-meddelanden/varningar
Läs mer om hur du förbereder dig när det finns en översvämningsrisk: www.overtornea.se/hogafloden