Starta och driva företag

På Verksamt.se finns tjänster, checklistor och information för dig som vill starta eller driver företag. Norrbotten har en egen sida på Verksamt.se. Där kan du som bor i Norrbotten få en samlad bild över regionens stöd och aktuella händelser.

I Övertorneå erbjuder NyföretagarCentrum Nord kostnadsfri rådgivning till dig som funderar på eller nyss har startat eget företag.

Övertorneå kommun arbetar för att stötta företagande i vår kommun, våra företagare och invånare skall alltid känna sig välkomna till oss med sina funderingar. Kontakta oss med dina frågor så försöker vi lösa dem tillsammans.

Verksamt.se
NyföretagarCentrum Nord
Luleå tekniska universitet, LTU
Go Business
Företagsstöd och finansiering
Tillstånd och ansökan
Ägar- och generationsskifte
New business in Övertorneå

Verksamt.se

På Verksamt.se samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av. Här finns bland annat ett antal checklistor för dig som är på gång att starta ett företag inom restaurang eller hotell eller vill anordna ett evenemang. Övertorneå kommun finns med som valbar kommun i dessa checklistor.

Norrbotten har en egen sida på Verksamt.se. Där kan du som bor i Norrbotten få en samlad bild över regionens stöd och aktuella händelser för dig som driver eller vill starta företag.

Checklistor för att starta företag

Digitala checklistor på verksamt.se gör det enklare för dig som vill starta företag. Genom att svara på några frågor får du veta vilka uppgifter du ska lämna och vilka tillstånd du behöver söka för att komma igång. Du hittar även kontaktuppgifter till kommunen och myndigheterna, samt länkar till e-tjänster som gör det enkelt att skicka in tillståndsansökningar digitalt.

Funderar du på att starta restaurang, café, food truck, catering eller hotell? Skapa din egen checklista.

NyföretagarCentrum Nord

NyföretagarCentrum Nord erbjuder rådgivning till dig som funderar på att starta företag eller nyligen startat eget. Rådgivning är alltid kostnadsfri, konfidentiell och objektiv. Via webbplatsen www.nyforetagarcentrum.se/nord kan du läsa mer om verksamheten, olika aktiviteter, hitta kontaktuppgifter samt boka tid för rådgivning via webbokningen. Rådgivningen kan genomföras på plats i Övertorneå eller online.

Företagssupport Tornedalen

Med anledning av Corona-viruset utökar vi tillfälligt NyföretagarCentrum Nords rådgivning i Övertorneå och erbjuder support till alla lokala företag som har frågor gällande till exempel att:

 • minska kostnaderna (personal, hyror, mm)
 • hitta rätt finansieringslösningar
 • ta del av olika stödpaket
 • förändra affärsidé och hitta alternativa inkomstkällor

Boka kostnadsfri och konfidentiell rådgivning på www.nyforetagarcentrum.se/nord. All rådgivning sker digitalt eller via telefon.

Sparbanken Nord – Framtidsbanken medfinansierar Företagssupport Tornedalen

Luleå tekniska universitet, LTU

LTU kan hjälpa dig att utveckla dina företagsidéer!

Luleå Tekniska Universitet (LTU) och Övertorneå kommun har en samverkan som går ut på att du som företagare eller privatperson kan få hjälp att på olika sätt utveckla din idé. Det kan till exempel vara energilösningar, designfrågor, materialval, konstruktionsberäkningar, hållbarhetsfrågor eller internationella affärer.

Läs mer här.

Go business

Övertorneå kommun samarbetar med Go Business

Vill du utveckla ditt företag eller börja bygga din business? Go Business erbjuder två program där du får lära dig mer om hur du formulerar din vision, jobbar för att nå dina mål, hittar rätt kunder och når ut med ditt erbjudande – allt tillsammans med andra företagare som också vill utvecklas och leva på sin passion.

Hos Go Business får du som har startat företag inom kreativa och kulturella områden, hälsa, turism, scenkonst eller andra delar av tjänstesektorn stöd i att göra dina drömmar till verklighet. Du får massor av inspiration och värdefulla verktyg för att utveckla dina idéer, ditt varumärke och dig själv som entreprenör. Vi erbjuder affärsrådgivning, workshop- och föresläsningsserie och ett lärande ihop med andra entreprenörer med liknande utmaningar.

Mer information: Gobusiness – Digital inkubator i norra Sverige 

Företagsstöd och finansiering

Funderar du på att utveckla ditt företag och behöver stöd eller kanske starta ett, men saknar resurser för att förverkliga den där fantastiska idén du gått och tänkt på länge? Det finns företagsfinansiering i form av olika stöd och lån samt projektfinansiering där EUs strukturfonder är en stor del av finansieringen.

Region Norrbotten kan ge stöd till både små och stora satsningar. Stödet kan gå till marknadsföring, till er som behöver anlita en konsult för att utveckla en idé, till investeringar i byggnader samt inventarier till dig som vill stärka ditt företags konkurrenskraft med t.ex. digitalisering, miljöcertifiering eller utbildning.

Hos Länsstyrelsen finns stöd att söka till bland annat nya jobb och kommersiell service på landsbygden.

Små och medelstora industriella och industrinära företag kan få stöd från IUC Norr som är ett regionalt utvecklingsbolag. De arbetar nära företag och individer för att hjälpa dem att utvecklas och flytta fram positionerna till önskvärt läge.

Via Luleå Tekniska Universitet (LTU) kan du som företagare eller privatperson få hjälp på olika sätt att utveckla din idé eller företag. Det kan till exempel vara energilösningar, designfrågor, materialval, konstruktionsberäkningar, hållbarhetsfrågor eller internationella affärer. Kontakta oss eller LTU Business för mer information.

Lån kan erhållas från bland annat Norrlandsfonden och ALMI. Utöver dessa finansiärer finns banker, riskkapitalbolag mfl. Länkar till några av dessa aktörer hittar du till höger.

Idag är många verksamheter tidsbegränsade och projektfinansierade. En stor finansieringskälla är EUs strukturfonder, men även Länsstyrelsen Norrbotten och Region Norrbotten bidrar med en hel del projektpengar.

Går du i funderingar på att utveckla ditt företag och undrar om ditt företag kan ansöka om stöd så tveka inte att ta kontakt med oss, så reder vi ut din frågeställning och hjälper dig till rätt kanal för finansiering.

Länksamling: Region Norrbotten – företagsstödLänsstyrelsens Norrbotten – Företagsstöd | Verksamt – tjänster och information för dig som vill starta eller driver företag | Almi Företagspartner | Norrlandsfonden | Längmanska Företagarfonden | Industrifonden | IUC Norrbotten | Kreditgarantiföreningen Norr | Handelsbanken | Sparbanken Nord

Tillstånd och ansökan

Företag vars verksamhet regleras i lag måste söka tillstånd för eller anmäla verksamheten till kommunen och/eller andra myndigheter.

Här hittar du information och blanketter om kommunala tillstånd som du som företagare kan behöva för din verksamhet.

Anmäl eller sök tillstånd i god tid innan du startar verksamheten.

Tillstånd – Alkoholservering
Den som vill sälja eller servera alkoholdrycker i Övertorneå kommun, det vill säga spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker, måste ha ett serveringstillstånd som givits i enlighet med Alkohollagen (2010:1622).

Hur går ansökan till?
Tillståndet söker du via e-tjänst eller genom att kontakta handläggaren för att få en blankett. När du ansöker om serveringstillstånd behöver du även lämna in olika bevis eller intyg för att handläggaren ska kunna bedöma din ansökan. Bilagor som behövs för att handlägga ansökan om stadigvarande d.v.s. permanent serveringstillstånd är:

 • Verksamhetsbeskrivning
 • Registreringsbevis
 • Redovisning av ägande och ledning t.ex. aktiebok, bolagsavtal eller mötesprotokoll 
 • Köpekontrakt, hyresavtal eller arrendeavtal samt eventuella hyresvärds/fastighetsägares godkännande för att bedriva restaurangverksamhet med alkoholservering 
 • Finansieringsplan samt budget för första året i drift
 • Beslut om godkänd livsmedelsanläggning (registrering) 
 • Meny
 • Intyg om konkursfrihet
 • Intyg på godkänt kunskapsprov 


Kunskapsprov
I alkohollagen finns krav på kunskap för att få serveringstillstånd. Folkhälsomyndigheten har tagit fram provet. Frågorna handlar om fyra områden:

 • Alkoholpolitik
 • Bestämmelser om servering
 • Bestämmelser om tillsyn
 • Bestämmelser om mat och utrustning

Om du har behov av hjälpmedel som till exempel tolk måste du meddela alkoholhandläggaren om detta när du bokar ditt prov. Tiden för provet är högst 90 minuter och avgiften är 1000 kr. Om du inte blir godkänd har du möjlighet att göra två omprov, därefter måste avgiften betalas igen.

Avgifter
Avgifter för serveringstillstånd (pdf)
Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ansökningar om serveringstillstånd och för tillsynen. Tillsynsavgiften baseras på hur mycket alkohol som sålts. Ansökningsavgiften täcker den genomsnittliga faktiska kostnaden för att handlägga och pröva en ansökan. I ansökningsavgiften ingår årets tillsynsavgift. Kommunens tillsyn av alkoholservering sker normalt oanmält och ofta under kvällar och helger.

Alkoholhandläggare/Tillståndsgivare
Alkoholhandläggaren är gemensam för kommunerna Haparanda, Kalix och Övertorneå och finns i Haparanda.

Handläggare:
Kirsi Heino
Telefon: 0922-260 00
E-post: miljo-bygg@haparanda.se

Besöksadress:
Haparanda stad
Kommunledningskontoret
Torget 9
953 85 Haparanda

Tillstånd – Bygglov och bygganmälan
När man bygger nytt, gör om- eller tillbyggnader eller sätter upp skyltar krävs det nästan alltid bygglov. Marklov krävs vid väsentlig förändring av marken inom detaljplan.

För att riva byggnader, eller delar av byggnader, inom detaljplanelagt område krävs rivningslov.

Tillståndsgivare:  
Övertorneå kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
957 85 Övertorneå
0927-720 00

Tillstånd – Försäljning av livsmedel
För att tillfälligt sälja livsmedel gäller särskilda regler.

Övertorneå kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
957 85 Övertorneå
0927-720 00

Tillstånd – Hygien- och undervisningslokaler
Innan du startar någon av ovanstående verksamheter ska en anmälan göras till samhällsbyggnadsnämnden. Vid frågor kontakta miljö- och hälsoskyddsninspektör hos samhällsbyggnadsförvaltningen Övertorneå Kommun.

Övertorneå kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
957 85 Övertorneå
Telefon 0927-720 00
E-post: miljo-byggnad@overtornea.se

Tillstånd – Torghandel
Kommunen har tagit beslut om vilka platser som är upplåtna för torghandel. Tillståndsgivare är Samhällsbyggnadsförvaltningen

För information kontakta Jan Kohkoinen som handlägger tillståndsfrågor för torghandel.
Telefon 0927-720 28 eller via e-post: jan.kohkoinen@overtornea.se

Ansökan skickas till Övertorneå kommun:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tingshusvägen 2
957 85 Övertorneå

E-tjänster serveringstillstånd, tobaksförsäljning och serveringstillstånd
E-tjänster: Tillstånd – Bygglov och bygganmälan

Ägarskifte eller generationsskifte

Här hittar du mer information om generationsskiften i bland annat aktiebolag och enskild näringsverksamhet:

www.verksamt.se/avveckla/enskild-naringsverksamhet/generationsskifte

www.verksamt.se/avveckla/aktiebolag/generationsskifte

www.agarskiften.com

New business

Övertorneå is situated on the border to Finland with access to the Swedish, Finnish, Norwegian and Russian market.

Companies and businesses play an important role in making sure our municipality continues to thrive and grow. The buisness development manager works in dialogue with the local companies and businesses to develop the business climate here in Övertorneå. If you’re planning to start your own business, the buisness development manager can help you with business ideas as well as innovative ideas and we also offer business development during the company's first three years.

Please don't hesitate to contact us if you have any questions regarding setting up a business in Övertorneå.

Contact: Ida Brännström, Business Development Manager | 073-094 81 02 | ida.brannstrom@overtornea.se

Read more: Verksamt – structured information and services for those who run or about to a start business | The national food agency

Sidan publicerades första gången: 2023-02-15

Sidan uppdaterades senast: 2023-02-20