Byte av elmätare – information från Vattenfall eldistribution

2023-08-16

Information till Vattenfalls kunder i Övertorneå kommun:

Efter ett beslut av regeringen, har alla elnätsföretag fått uppdraget att byta ut eller uppgradera elmätarna i hela Sverige till nya, smarta elmätare med flera nya funktioner. Vattenfall Eldistribution har sedan 2021 börjat installerat nya smarta elmätare hos våra drygt 900 000 elnätskunder. Det närmar sig nu elmätarbyten i Övertorneå och installationer kommer att pågå under perioden september 2023 – februari 2024. Berörda företags- och privatkunder kommer med start i augusti att få ett informationsbrev om elmätarbytet från oss på Vattenfall Eldistribution.

Läs mer om mätarbytet här: www.vattenfalleldistribution.se/matarbyte

Digital elmätare

Sidan publicerades första gången: 2023-08-16 07:00

Sidan uppdaterades senast: 2023-08-17 16:19

Senaste nyhetsinlägg