Finland inför gränskontroll vid de inre gränserna mellan den 8 och 15 juli 2023

2023-07-08

Gränskontroll införs tillfälligt vid Finlands inre gränser på grund av besöket från USA:s president Joe Biden. Med inre gränser avses gränserna mellan Schengenländerna.

Finlands statsråd fattade den 6 juli 2023 beslut om att införa gränskontroll vid de inre gränserna mellan den 8 och 15 juli 2023. Gränskontrollerna införs:

  • vid gränsövergångsställena för flygtrafiken
  • vid gränsövergångsställena för sjötrafiken med undantag av gränsövergångsställena för fritidsbåtstrafiken
  • vid gränsövergångsställena vid landgränsen mellan Finland och Sverige
  • vid gränsövergångsställena vid landgränsen mellan Finland och Norge.

För mer information hänvisar vi till det finska Gränsbevakningsväsendet: https://raja.fi/sv/inre-granskontroll

Sidan publicerades första gången: 2023-07-08 09:53

Sidan uppdaterades senast: 2023-07-08 09:59

Senaste nyhetsinlägg