Nationellt centrum för kvinnofrid öppnar två nya stödtelefoner

2023-02-21

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, har nu öppnat två nya stödlinjer för personer som utsatts för våld i nära relation eller sexuella övergrepp.

Den ena stödtelefonen riktar sig till män och den andra stödtelefonen riktar sig till transpersoner, inklusive ickebinära och personer med transerfarenhet. NCK driver sedan tidigare Kvinnofridslinjen.

Även närstående och yrkesverksamma som möter våldsutsatta är välkomna att ringa för råd och stöd.

Den som är våldsutsatt eller närstående bestämmer själv vilken stödlinje man vill kontakta.

Stödlinjen för män 020-80 80 80
www.stodlinjenforman.se

Stödlinjen för transpersoner 020-55 00 00
www.stodlinjenfortranspersoner.se

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
www.kvinnofridslinjen.se

De två nya stödlinjerna är ett pilotprojekt på uppdrag av regeringen och verksamheten kommer att pågå under 2023. Du kan läsa mer om nyheten hos Nationellt centrum för kvinnofrid här: www.nck.uu.se/nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida/?tarContentId=1051416

Telefonnummer till stödlinjer och illustration av fyra människor

Sidan publicerades första gången: 2023-02-21 11:22

Sidan uppdaterades senast: 2023-02-21 11:26

Senaste nyhetsinlägg