Ylitornio kommun har återupptagit planeringen av vindkraftsparken Reväsvaara

2023-07-19

Ylitornio kommun har återupptagit planeringen av en vindkraftspark på finska sidan Torneälven. Sverige har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till delgeneralplan fram till 22 september 2023, enligt Esbokonventionen.

Ett samrådsmöte kommer att hållas på plats i Övertorneå kommun, preliminärt den 24 augusti 2023. Möjligen kommer mötet att anordnas som så kallat hybridmöte där det även går att delta digitalt. När tid och möteslokal är beslutade, kommer närmare information om mötet att läggas ut i kommunens kanaler. Naturvårdsverket kommer också skicka ut dokumentationen på remiss till berörda lokala aktörer. Vidare information om samrådet och informationsmötet kommer även publiceras i lokaltidningarna på början av augusti 2023, så håll utkik i tidningarna!

Mer detaljerad information om projektet, dokumentation och underlag hittas på kommunens samlingssida för planerade vindkraftsverk: www.overtornea.se/naringsliv-utveckling/planerade-vindkraftsparker

Vid eventuella frågor kontakta samhällsplanerare Cornelis Uittenbogaard: cornelis.uittenbogaard@overtornea.se

Vindkraftverk i solnedång

Sidan publicerades första gången: 2023-07-19 10:58

Sidan uppdaterades senast: 2023-07-19 10:58

Senaste nyhetsinlägg