Information från Trafikverket:

Väg 99 från Niskanpää N till Juoksengi båda riktningarna

Stor mängd vatten på vägen. Vägen är helt avstängd. Sluttiden är preliminär och kan komma att ändras. Välj alternativ väg.

Starttid: 2023-05-19 12:17
Sluttid: 2023-05-22 12:00

Trafikverkets trafikinformation och karta hittar du här:
www.trafikverket.se/trafikinformation/vag/?TrafficType=personalTraffic&map=8%2F886103.95%2F7412650.42%2F&Layers=TrafficSituation%2b