Föreningar och organisationer

Övertorneå är en mycket föreningstät kommun. Här listas de vi har i vårt register med aktuella uppgifter.

Just nu jobbar vi med att uppdatera vårat föreningsregister.
Vi önskar att alla aktiva föreningar i Övertorneå kommun skickar in sina föreningsuppgifter – inkludera följande:
 • Föreningens namn
 • Ordförande
 • Telefonnummer och mejladress
 • Verksamhetsberättelse
 • Antal medlemmar
Uppgifterna skickas till
Olivia Heikka olivia.heikka@overtornea.se

Föreningsforum

En portal för möte mellan föreningar och kommun

Forumet ska fungera som en mötesplats mellan kommun och föreningsliv samt föreningar emellan. Syftet är att skapa en länk mellan ideella krafter och politiken med tjänstemän som mellanhand. 

Med hjälp av forumet har representanter från föreningar möjlighet att

 • ​Lämna synpunkter
 • Lyfta behov​
 • Söka efter samarbetspartners och stöd för projekt
 • Få vägledning och inspiration
 • Erhålla viktig information om aktuella händelser i den kommunala verksamheten
 • Få hjälp med marknadsföring

Aktuellt just nu​

 • Bildande av friluftsråd
 • Ledprojekt
 • Samverkan kulturföreningar
 • Aktiviteter för invånare i samverkan med föreningar

Föreningsstöd

Övertorneå kommun stöder föreningar och organisationer genom föreningsstöd och lokalt aktivitetsstöd.

Föreningsstöd

Nya riktlinjer för föreningsstöd har antagits och du kan nu söka stöd till din förening via e-tjänsten, klicka här.

LOK-stöd

Lokalt aktivitetsstöd finns inte med i e-tjänsten. Använd kommunens egna blanketter för ansökan. I och med de nya riktlinjerna kan man numera söka stöd för åldrarna 3-25 år, och bidraget har höjts till 15kr/deltagartillfälle. Ansökan redovisas genom närvarorapportering som nu är ett krav.

Kontakt
Olivia Heikka, handläggare kultur & fritid
073-074 82 17, olivia.heikka@overtornea.se

Sidan publicerades första gången: 2023-03-23

Sidan uppdaterades senast: 2023-04-18