Miljöfarlig verksamhet
Värmepumpar
Enskild avloppsanläggning
Nedskräpning
Hälsoskydd
Anmälan om olägenhet eller störning
Rökfria miljöer
Livsmedel
Kemikalie tillsyn
Biltvätt
Köldmedier
Radon
Tillbaka

Värmepumpar

Uttag av värme eller kyla kan göras ur luft, mark eller vatten. Innan du installerar bergvärme-, jordvärme- eller sjövärmepump måste du anmäla det till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Fastighetsägare ansvarar för att anmälan kommer in, men installatören kan oftast hjälpa till med teknisk information. Normal handläggningstid är 2-4 veckor. En fast avgift tas ut för handläggningen enligt fastställd taxa. Skicka in anmälan i god tid. Detta kan göras via vår e-tjänst.

Policy

Miljö- och byggnadsnämnden har antagit en policy för bedömning av värmepumpsinstallationer. Kraven på försiktighet beror bland annat på var fastigheten ligger och hur långt det är till brunnar och vattentäkter. Inom vissa områden tillåts inga värmepumpsinstallationer med värmeuttag ur mark.

Sidan publicerades första gången: 2023-10-13

Sidan uppdaterades senast: 2023-10-23