Förskoleklass

Förskoleklass är från och med hösten 2018 en obligatorisk skolform.

Det innebär att barn som är bosatta i Sverige nu får skolplikt från 6-års ålder. Förskoleklassen omfattar för närvarande 525 timmar per läsår. Läsåret följer skolans läsårsplan på 178 skoldagar.

Skolplikten kan skjutas upp om det finns särskilda skäl och barnens vårdnadshavarare begär det. Om skolplikten skjuts upp ska barnet i stället erbjudas att gå i förskola.

Eleven i förskoleklass har närvaroplikt. Ansökan om ledighet lämnas in till rektor för förskoleklassen. En ledighetsansökan bedöms alltid individuellt och med utgångspunkt för barnets bästa.

Barn med funktionshinder kan gå i grundsärskola. En utredning görs alltid för att bedöma om eleven hör till grundsärskolans målgrupp. I grundsärskola finns ingen förskoleklass.

Hösten 2018 kommer förskoleklasser att finnas på följande ställen i Övertorneå kommun:

Pärlans förskoleklass, Svanstein

Förskoleklassen på Svarträvens skola, Övertorneå

Hietaniemi förskoleklass, Hedenäset (fristående verksamhet)

Pärlan förskoleklass

På Svanstein skola Diamanten hittar du oss

Utbildningen i förskoleklassen skall stimulera varje barns utveckling och lärande och ska ligga till grund för fortsatt skolgång.

Förberedande läs-, skriv- och matematikträning i lekform.
Vi sjunger, dansar och uttrycker oss med hjälp av olika material och tekniker. Barnen väljer till stor del aktivitet utifrån utvecklingsnivå och intresse.
Det är viktigt för oss att barnen är trygga, får känna glädje och växa i sitt självförtroende genom att lärandet byggs på nyfikenhet och lust.

Välkommen att besöka oss!

Förskoleklassen på Svarträvens skola

Utbildningen i förskoleklassen skall stimulera varje barns utveckling och lärande och ska ligga till grund för fortsatt skolgång.

Förberedande läs-, skriv- och matematikträning i lekform.
Vi sjunger, dansar och uttrycker oss med hjälp av olika material och tekniker. Barnen väljer till stor del aktivitet utifrån utvecklingsnivå och intresse. På eftermiddagen ger vi den fria leken stort utrymme.

Vi har dagligen avstressande aktiviteter som lässtunder och avslappning med massage.
Vi badar och har gymnastik varannan vecka.

Tillsammans med barnen gör vi upp gemensamma ramar för hur vi alla ska beredas möjlighet att trivas och må bra.

Hietaniemi

Förskoleklassen på Hietaniemi friskola

Information om deras verksamhet hittar du på deras hemsida: www.hietaniemifriskola.se

Sidan publicerades första gången: 2023-03-09

Sidan uppdaterades senast: 2023-03-09