Ekonomi

Ekonomienheten ansvarar för kommunens ekonomisystem samt sammanställer kommunens årsredovisning, bokslut, budget och verksamhetsplan. Enheten ansvarar också för den samlade kravverksamheten och den löpande redovisningen.

Kommunens centrala ekonomifunktion finns på kommunlednings-förvaltningen. Här finns både servicefunktioner gentemot kommunens övriga organ och externt riktad verksamhet, såsom information kring ekonomiska planer och kravverksamhet. Ekonomifunktionens uppgifter är bland annat att

  • Utarbeta finansiella mål samt följa upp och analysera huruvida målen uppnås
  • Sammanställa ekonomisk information från förvaltningarna och de kommunala företagen i produkter som bokslut, årsredovisning, prognoser och budget
  • Förse beslutsfattarna med relevant ekonomisk information
  • Hantera kommunens likviditet
  • Ansvara för kommunens kravverksamhet

Kontakta oss

Ann-Christin Svallfors Tf Ekonomichef
ann-christin.svallfors@overtornea.se | 070-628 05 78
Grafer och stapeldiagram på utskrivna papper.
Fakturainformation

Budget och årsredovisning – filer

Sidan publicerades första gången: 2023-07-20

Sidan uppdaterades senast: 2023-09-18